Tôm không tổng hợp được Vitamin C nên hoàn toàn lệ thuộc vào thức ăn.

Kỹ thuật

Sản phẩm

Tin kỹ thuật

Bạn quan tâm đến nuôi tôm sạch ? Gọi ngay để được tư vấn. call 09 1800 9102