Sản phẩm chuyên dùng cho

Tôm quảng canh

Nuôi Tôm quảng canh

Sản phẩm phục vụ nuôi tôm quảng canh và quảng canh cải tiến tôm sú, tôm thẻ chân trắng, tôm càng xanh

Việc phân loại các hình thức nuôi tôm dựa vào mật độ giống và cách cho ăn. Mật độ thả nuôi tăng dần làm cho nghề nuôi tôm phát triển từ nuôi tôm quảng canh, quảng canh cải tiến, bán thâm canh, thâm canh (còn gọi là nuôi tôm công nghiệp) và siêu thâm canh. Nuôi tôm quảng canh và quảng canh cải tiến có điểm chung là mật độ nuôi thấp dễ quản lý không đòi hỏi nhiều kỹ thuật nuôi. Các loài tôm thả nuôi có thể là tôm sú, tôm thẻ chân trắng hoặc tôm càng xanh.

Nuôi tôm quảng canh: Là hình nuôi dựa hoàn toàn vào thức ăn tự nhiên trong ao do mật độ tôm trong ao thấp. Nguồn giống thường được thả vào số lượng ít (0,5-2 con/m2) một số nơi có thể dựa hoàn toàn vào nguồn giống tự nhiên. Diện tích ao nuôi thường lớn để đạt sản lượng cao.

Ưu điểm: Vốn vận hành thấp vì ít chi phí giống và thức ăn, kích cỡ tôm thu lớn, giá bán cao, cần ít nhân lực cho một đơn vị sản xuất (ha) và thời gian nuôi thường không dài do giống đã lớn.

Nhược điểm: Năng suất và lợi nhuận thấp.

Nuôi quảng canh cải tiến: Là hình thức nuôi dựa trên nền tảng của hình thức nuôi quảng canh nhưng có bổ sung hoặc là giống ở mật độ thấp (2 - 5 con/m2). Cần có sự cải tạo ao tốt để đảm bảo lượng tôm thả vào ít hao hụt cũng như tạo được nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm giai đoạn đầu. Khi tôm được 1 hoặc 2 tháng tuổi bắt đầu bổ sung thêm thức ăn để đảm bảo tôm phát triển.

Ưu điểm: Chi phí vận hành thấp, kích tôm thu hoạch lớn, giá bán cao, tăng năng suất của đầm nuôi.

Nhược điểm: Khi tôm lớn thường khó kiểm soát thức ăn do hình dạng và kích cỡ ao theo dạng quảng canh. Có thể hao hụt chi phí thức ăn do cá tạp hoặc thức ăn thừa gây ô nhiễm ao nhanh.

Bạn quan tâm đến nuôi thủy sản an toàn ? Gọi ngay để được tư vấn. call 09 1800 9102