Sinh Hóa An Bình /

Cho ngày mai tốt hơn

SINH HÓA AN BÌNH

ANBINHBIO CO.,LTD

Tiền thân là Công ty AREMIN, Công ty AN BÌNH đầu tư và phát triển nghiên cứu chuyên sâu vào lĩnh vực dinh dưỡng cho tôm nuôi.

Những giá trị

An Bình hướng đến những giá trị thật, đơn giản và hiệu quả với mong muốn mang đến "Cho ngày mai tốt hơn" cho khách hàng, cho nghề nuôi tôm, cho xã hội và cho tập thể nhân viên An Bình.

Chăm sóc tôm Nghiên cứu tập trung
Tập trung chuyên sâu vào nghiên cứu dinh dưỡng tôm để đưa ra những sản phẩm hiệu quả và hợp lý nhất cho tôm nuôi nhưng vẫn đảm bảo sử dụng đơn giản.

Sức khỏe tôm Tôm khỏe
Sức khỏe tôm là gốc cho mọi vấn đề, chúng tôi khuyên bạn đầu tư cho dinh dưỡng để giải quyết với tôm nuôi.

Thân thiện và an toàn Thân thiện
An toàn cho tôm, thân thiện với con người và môi trường là cơ sở cho phát triển bền vững mà chúng tôi hướng đến.

Sản phẩm An Bình Trách nhiệm
Là nguyên tắc đầu tiên mà toàn thể nhân viên AN BÌNH đặt lên hàng đầu.

Sứ mệnh

Nâng cao hiệu quả nuôi tôm bằng giải pháp hợp lý hơn, an toàn hơn và bền vững hơn.

Tầm nhìn

Phát triển hướng đến một thương hiệu lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực dinh dưỡng cho tôm của người nuôi tôm.

Trách nhiệm xã hội

Đào tạo và phát triển từng cá nhân toàn diện làm việc chuyên nghiệp và một lương tâm nghề nghiệp và trách nhiệm cao trên cơ sở ổn định cuộc sống.

Hỗ trợ, phổ biến kiến thức giúp người nuôi tôm hiểu đúng và đầy đủ để nghề nuôi tôm luôn phát triển ở bậc cao.

Bạn quan tâm đến nuôi tôm sạch ? Gọi ngay để được tư vấn. call 09 1800 9102