Tiêu hóa thức ăn công nghiệp của tôm nuôi

Thức ăn chiếm phần lớn chi phí trong nuôi tôm và cũng là nguồn ô nhiễm lớn nhất gây ra cho ao nuôi tôm công nghiệp.
Theo dõi thức ăn tôm

Sơ đồ quá trình tiêu hóa của tôm cho thấy tôm nuôi chỉ thực sự hấp thu 30% vào cơ thể từ thức ăn, còn lại 70% là vào môi trường nước.

Thành phần nguyên liệu của thức ăn viên thường gồm 35% bột cá, 25% bánh dầu nành, 25% bột mì và 15% chất phụ gia bổ sung khác.

Vì tôm là loài thủy sản ăn và bắt mồi chậm vì vậy sau khi thức ăn được rãi vào nước thì có tới 20% thức ăn là không được tôm ăn vào mà còn lại trong môi trường ao.

Với 80% tổng lượng thức ăn mà tôm ăn vào thì sau quá trình tiêu hóa được phối hợp bởi nhiều cơ quan như dạ dày, gan tụy, ruột... thì tôm giữ lại chất dinh dưỡng để nuôi cơ thể là 30% và thải ra ngoài 50% qua hậu môn.

Quá trình tiêu hóa của tôm nuôi

Như vậy với 20% thức ăn thức ăn thất và 50% phân tôm sẽ tồn tại trong ao nuôi ở dạng chất thải hữu cơ là nguồn ô nhiễm cho ao nuôi với 40% đạm, 42% tinh bột, 6% chất béo, 3% chất xơ, 0,7% khoáng và vitamin.

Ngày 13 - 05 - 2015
Phòng Kỹ Thuật
Bạn có biết?

Các loài giáp xác hạn chế sinh tổng hợp các acid béo HUFA, do đó bổ sung dầu cá trong thức ăn là cần thiết.

bởi Khuyết danh
Xem thêm
Bạn quan tâm đến nuôi thủy sản an toàn ? Gọi ngay để được tư vấn. call 09 1800 9102