Sản phẩm chuyên dùng cho

Ốc hương

Nuôi Ốc hương

Sản phẩm dùng cho nuôi và sản xuất giống ốc hương

Khi còn trong bọc trứng, ấu trùng sống nhờ vào noãn hoàng. Khi nở ra ấu trùng Veliger, chúng bắt đầu ăn lọc các loại tảo đơn bào kích thước nhỏ như Nannochloropsis oculata, Chaetoceros muelleri,Chlorella sp..

Một tuần sau, ấu trùng có thể ăn tảo có kích thước lớn hơn như Phatymonas sp.. ấu trùng nổi ăn là hỗn hợp tảo đơn bào, với mật độ sử dụng tăng dần, cho ăn hai lần/ngày.

Ấu trùng bò lê có khả năng ăn mồi động vật như thịt tôm, cá, nhuyễn thể 2 mảnh vỏ. Chúng nhận biết mùi và tìm đến mồi rất nhanh nhờ hoạt động của xúc tu và các cơ quan cảm giác.

Chúng có khả năng tấn công mồi sống như nghêu, bào ngư,…nhưng không ăn lẫn nhau khi còn sống.Thức ăn ưa thích là thức ăn tươi sống :tôm, cua, ghẹ, 2 mãnh vỏ lượng thức ăn bằng khoảng 5-7% trọng lượng ốc nuôi.

Bạn quan tâm đến nuôi thủy sản an toàn ? Gọi ngay để được tư vấn. call 09 1800 9102