Khoáng vi lượng

Ổn định chu kỳ lột xác và môi trường nước ao.

Men xử lý

Cho môi trường ổn định lâu dài

Xử lý khí độc

Phân hủy khí độc cấp tốc, hiệu quả

Kiến thức dinh dưỡng tôm:

Tôm không tổng hợp được Vitamin C nên hoàn toàn lệ thuộc vào thức ăn.
(Khuyết danh)

Hotline: