Khoáng vi lượng

Ổn định chu kỳ lột xác và môi trường nước ao.

Men xử lý

Cho môi trường ổn định lâu dài

Xử lý khí độc

Phân hủy khí độc cấp tốc, hiệu quả

Kiến thức dinh dưỡng tôm:

Tôm thẻ chân trắng được nuôi trong nước biển, không cần bổ sung calci vào thức ăn.
(Davis, 1996)

Hotline: