Khoáng vi lượng

Ổn định chu kỳ lột xác và môi trường nước ao.

Xử lý khí độc

Phân hủy khí độc cấp tốc, hiệu quả

Kiến thức dinh dưỡng tôm:

Gan không có dây thần kinh, nên gan bị tổn thường gần như tôm không bị ảnh hưởng đến hoạt động cho đến khi gan hoàn toàn bị hư hại.
(Khuyết danh)

Hotline: