Tiền mặt:

  • Thanh toán tiền mặt qua đại lý ủy nhiệm.
  • Trực tiếp qua nhân viên giao hàng.

Chuyển khoản:

  • Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH SINH HÓA AN BÌNH
  • Số tài khoản: 0251002709776
  • Tại ngân hàng: Vietcombank - TP.HCM

Hotline: