SINH HÓA AN BÌNH

ANBINH BIOCHEMISTRY

Tạo ra và mang đến giá trị tốt cho vật nuôi và tốt cho con người bằng những sản phẩm Thuốc Thủy Sản An Toàn.

Những giá trị

An Bình hướng đến những giá trị thật, đơn giản và hiệu quả với mong muốn mang đến "Hiệu quả bền vững" cho khách hàng, cho nghề nuôi tôm, cho xã hội và cho tập thể nhân viên An Bình.

Khỏe

Sức khỏe tôm cá là gốc cho mọi vấn đề, chúng tôi khuyên bạn đầu tư cho dinh dưỡng để giúp chúng khỏe mạnh từ bên trong.

Bền vững

An toàn cho tôm cá, thân thiện với con người và môi trường là cơ sở cho phát triển bền vững mà chúng tôi hướng đến.

Trách nhiệm

Là nguyên tắc đầu tiên mà toàn thể nhân viên AN BÌNH đặt lên hàng đầu.

Sứ mệnh

Nâng cao hiệu quả nuôi tôm, cá bằng giải pháp hợp lý hơn, an toàn hơn và bền vững hơn.

Tầm nhìn

Phát triển hướng đến một thương hiệu lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực dinh dưỡng cho tôm, cá của người nuôi thủy sản.

Trách nhiệm xã hội

Đào tạo và phát triển từng cá nhân toàn diện làm việc chuyên nghiệp và một lương tâm nghề nghiệp và trách nhiệm cao trên cơ sở ổn định cuộc sống.

Hỗ trợ, phổ biến kiến thức giúp người nuôi tôm cá hiểu đúng và đầy đủ để nghề nuôi tôm cá luôn phát triển.

Cam kết

1. Không dùng thành phần nguyên liệu tồn lưu ảnh hưởng đến con người.

2. Không dùng thành phần nguyên liệu cấm trong thủy sản.

3. Không dùng thành phần nguyên liệu gây mất an toàn cho người sử dụng.

4. Không dùng thành phần nguyên liệu tồn lưu lâu dài ảnh hưởng đến môi trường.

5. Chỉ sản xuất sản phẩm có giá trị sử dụng thật.

chúng tôi Anbinh Biochemistry
Bạn quan tâm đến nuôi thủy sản an toàn ? Gọi ngay để được tư vấn. call 09 1800 9102