Kỹ thuật nuôi /

Protein

Protein là thành phần cấu tạo chủ yếu trên cơ thể động vật.

Mỗi loài tôm cá nuôi có nhu cầu hàm lượng Protein trong thức ăn khác nhau.

Bạn quan tâm đến nuôi thủy sản an toàn ? Gọi ngay để được tư vấn. call 09 1800 9102