Kiến thức

Động vật thủy sản thải trực tiếp NH3 vào trong nước.

bởi Khuyết danh
Bạn quan tâm đến nuôi tôm sạch ? Gọi ngay để được tư vấn. call 09 1800 9102