Đặc điểm dinh dưỡng tôm biển

Tôm he là loài ăn tạp thiên về động vật loại thức ăn và tập tính ăn khác nhau tùy vào giai đoạn phát triển.
Hệ tiêu hóa tôm biển. Ảnh FAO

Tập tính dinh dưỡng của tôm theo giai đoạn:

- Ấu trùng: Bắt mồi thụ động thức ăn vừa cở miệng. Các loại thức ăn như tảo khuê, luân trùng, artemia, vật chất hữu cơ.

- Tôm bột: Tôm ăn giáp xác nhỏ, nhiễn thể, giun nhiều tơ.

- Tôm trưởng thành: Thức ăn là giáp sống đáy, 2 mãnh vỏ, giun nhiều tơ và hậu ấu trùng động vật sống đáy.

Tôm sú là loài thích hoạt động bắt mồi về đêm ăn mồi chậm. Trong khi tôm thẻ chân trắng có thể ăn liên tục, bắt mồi nhanh có thể ăn thức ăn lơ lững và phụ thuộc nhiều vào hàm lượng oxy hòa tan.

Tôm thẻ chân trắng tiêu hóa thức ăn rất nhanh trong vòng 1 giờ ở nhiệt độ trên 31oC, nhiệt độ càng cao thì tốc độ tiêu hóa càng nhanh.

Thời gian (% thức ăn còn lại ở các khay)

Nhiệt độ (° C)

26-28

29-31

32-34

Sau một tiếng

Sau hai tiếng

Sau ba tiếng

10-20

5-15

0-2

2-5

0-2

0

0

0

0

(The Advocate – Tạp chí toàn cầu về thủy sản nuôi số tháng 5-6/2012)

Hệ tiêu hóa tôm:

Hệ tiêu hóa tôm gồm có miệng, dạ dày, gan tụy, ruột và hậu môn

Hệ tiêu hóa tôm rất phát triển. Ở tôm có ruột trước phân hóa thành dạ dày có cấu tạo phức tạp với chức năng nghiền thức ăn, ruột giữa có tuyến tiết dịch để tiêu hóa thức ăn, ngoài ra ở đây có một tuyến đặc biệt có chức năng đồng thời như gan và tụy ở động vật bậc cao. Dịch này có khả năng tiêu hóa được lipid, glucid, protid.

Ngày 14 - 09 - 2013
KS. Nguyễn Văn Việt
Chủ đề liên quan:
Bạn có biết?

Sử dụng các acid amin tổng hợp để cân đối nhu cầu acid amin trên tôm sú không hiệu quả bằng phối hợp các nguyên liệu

bởi GS TS. Lê Thanh Hùng
Xem thêm
Bạn quan tâm đến nuôi thủy sản an toàn ? Gọi ngay để được tư vấn. call 09 1800 9102