Nhu cầu khoáng của tôm nuôi

Tôm có khả năng hấp thu muối khoáng trong môi trường nước nên nhu cầu muối khoáng từ thức ăn của tôm thấp.
Nhu cầu khoáng của tôm nuôi

Nhóm khoáng đa lượng cần thiết cho tôm gồm: Calcium (Ca), Phosphorus (P), Magnesium (Mg), Potassium (K).

Nhóm khoáng vi lượng cần thiết cho tôm gồm: Sắt (Fe), Kẽm (Zn), Đồng (Cu), Mangan (Mn), Iod (I), Cobalt (Co), Selenium (Se).

Một số thông tin về nhu cầu khoáng cho tôm nuôi:

Sự hấp thu Canxi từ môi trường nước, có thể đáp ứng nhu cầu canxi của tôm khi môi trường nước có đủ canxi.

Phospho rất cần trong thức ăn tôm, trong sản xuất thức ăn bột cá là nguồn cung cấp muối khoáng chủ yếu.

Ca và P quá nhiều trong thức ăn làm giảm khả năng hấp thu Mg, vì vậy cần bổ sung Mg khi hàm lượng Ca và P tăng lên. Mg có rất nhiều trong thức ăn có nguồn  gốc động vật như bột cá.

Trong nuôi thâm canh, khoáng vi lượng thường được bổ sung dưới dạng premix khoáng trong thức ăn. Tuy nhiên tôm có thể hấp thụ đủ khoáng vi lượng cần thiết từ môi trường nước.

Sơ đồ thể hiện nhu cầu khoáng của tôm nuôi:

sơ đồ nhu cầu khoáng

Ngày 13 - 06 - 2015
Phòng Kỹ Thuật

Kiến thức dinh dưỡng tôm:

Các loài tôm hạn chế sử dụng acid amin tổng hợp
(GS TS. Lê Thanh Hùng)

Hotline: